Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Kierunek szóstka"

Projekty oświatowe » "Kierunek szóstka"

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kierunek szóstka””

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu,
  • wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i społecznych) u 136 uczniów (72K i 64M),

poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań, zajęć z rozwoju kompetencji społecznych oraz wzrost kompetencji zawodowych 20 nauczycieli.

Czas realizacji projektu: 01.09.2018r. – 30.06.2020r.

Dofinansowanie projektu z UE: 186 484,12 PLN

 

Facebook