Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

EFS

Kuratorium Oświaty

Prawo

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie jest jednostką budżetową Gminy Skoczów działającą na podstawie:

  1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).
  2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,                   poz. 2572 z późn. zm.).
  3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.).
  4. Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  5. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
  6. Uchwały nr XXV/323/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie i nadania Statutu Zespołowi ( uchwała nr XXXIII/411/2013 z 24 października 2013 roku
Facebook