Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do filii Żłobka Dziennego w Międzyświeciu

REKRUTACJA » Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do filii Żłobka Dziennego w Międzyświeciu

Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu do projektu „Żłobek – nowe możliwości” z dniem 1 czerwca 2018 roku rozpocznie się rekrutacja do filii Żłobka Dziennego w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2 na kolejny rok tj. 01.09.2018-28.06.2019 – 24 miejsca.


 

Kilka ważnych informacji:

- Żłobek jest prowadzony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Żłobek prowadzi opiekę codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6,30-16,30;

- Rodzic/opiekun prawny z tytułu opieki ponosi jedynie opłatę za żywienie – 6zł (zakup produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła) za każdy dzień pobytu dziecka w Żłobku 01.09.2018-28.06.2019;

- Kontynuacja na kolejny rok po zakończeniu projektu, tj. po dniu 29.06.2019  jest możliwa, a warunki rozliczeń będą zgodne z Statutem Żłobka Dziennego w Skoczowie;

- Zgodnie z wprowadzonym w dniu 21.05.2018 roku aneksem do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek nowe możliwości” ze względów formalnych, tj. osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników na rok 01.09.2018 – 28.06.2019 pierwszeństwo mają dzieci rodziców/opiekunów prawnych powracających do pracy po urlopie rodzicielskim. Przypominamy również, że dziecko musi mieć ukończony 1 rok życia na dzień rozpoczęcia opieki w Żłobku Dziennym – Filia w Międzyświeciu, tj. 01.09.2018;

- Prosimy zainteresowanych przed złożeniem dokumentacji o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek nowe możliwości”. W przypadku osób zatrudnionych przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym należy uzupełnić dokumenty znajdujące się w folderze „osoby_zatrudnione(…)”  Osoby nieaktywne zawodowo uzupełniają dokumenty z folderu „osoby_nieaktywne_zawodowo”.

Rekrutacja jest prowadzona 01.06.2018 do 28.06.2018. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń!

Przewidywany termin ogłoszenia wyników: 11.07.2018 roku.

Szczegółowe informację o projekcie pod adresem http://www.mzo.skoczow.pl/?efs,455

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:   

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie
ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów,
tel.33 858 43 10 wew. 719

 

Facebook