Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

REKRUTACJA "Żłobek nowe możliwości"

AKTUALNOŚCI » REKRUTACJA "Żłobek nowe możliwości"

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie prowadzi nabór do filii Żłobka Dziennego w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. Żłobek zostanie utworzony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  zwiększenie udziału na rynku pracy obejmującego umożliwienie powrotu do pracy, bądź poszukiwania pracy bądź podjęcie zatrudnienia 48 osób (24 w pierwszym roku i 24 w drugim roku) pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia z terenu Gminy Skoczów i gmin ościennych poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych obejmujących otwarcie i zapewnienie funkcjonowania filii żłobka.

W przypadku osób zatrudnionych przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim należy wypełnić następujące dokumenty: formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie,  zaświadczenie o powrocie do pracy, oświadczenie o powrocie do pracy, oświadczenie udziału w projekcie;

W przypadku osób nie zatrudnionych należy wypełnić: formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie udziału  w projekcie, oświadczenie o poszukiwaniu lub podjęciu zatrudnienia.

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w załączniku) należy składać do MZO, Mały Rynek1 w terminie 31.07-25.08.2017r. Przed wypełnieniem dokumentów należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Pliki do pobrania w załączeniu.

Facebook