Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Zakończenie projektu pn.: "Postaw na siebie"

Projekty oświatowe » „Postaw na siebie” » Zakończenie projektu pn.: "Postaw na siebie"

Od 02 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie realizował projekt pn.: „Postaw na siebie”, który był skierowany do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów. Wsparciem objęto około 2000 uczniów. Zakwalifikowani uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych (m.in. z języka polskiego, matematyki, języków obcych), zajęciach rozwijających (m.in. z przyrody, matematyki, języków obcych), kołach zainteresowań (m.in. sportowo-ruchowych, modelarskich, dziennikarskich, muzyczno-taneczno-wokalnych) oraz warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem. Do prowadzenia zajęć zakupione zostały niezbędne pomoce dydaktyczne, zestawy dla uczniów, programy komputerowe oraz nowe komputery. Szczególnie atrakcyjne były edukacyjne formy wyjazdowe do Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich, Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich oraz Skansenu w Ochabach, gdzie dla uczestników projektu zorganizowane zostały ciekawe warsztaty związane głównie z regionalizmem. Każdy wspólny wyjazd integrował naszych uczniów, pozwalał lepiej poznać nasz region, a najlepszą pamiątką z wyjazdów będą wspólne zdjęcia, które po latach pozwolą powrócić do minionych chwil. 

Ponadto ze środków projektu wydano monografię o Szkole Podstawowej Nr  6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu, której przygotowaniem zajmowało się koło dziennikarskie działające w ramach projektu przy szkole. W placówkach odbył się szereg imprez i konkursów, których laureaci zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami oraz występów uczestników zajęć z tradycji regionalnej czy wystaw plastycznych. Dużym sukcesem jest wdrożenie we wszystkich szkołach dziennika elektronicznego, który poprawia i ułatwia komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami.

Udział w projekcie był bezpłatny - projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla uczniów była to niepowtarzalna okazja, aby wyrównać braki edukacyjne, rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania i uzdolnienia, rozbudzić zainteresowania nauką, kulturą, turystyką, a także w sposób pożyteczny spędzić wolny czas.

 
Facebook